Verkorte jaarrekening 2022 van de Stichting Blokzijl Klassiek

20222021
Inkomsten
Abonnementen en kaartverkoop20.20015.655
Sponsoring en subsidies12.31510.192
Totaal inkomsten32.51525.847
Uitgaven en kosten
Kosten musici en Buma24.80915.884
Overige kosten9.9209.807
Totaal kosten34.72925.691
Toevoeging Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar-2.214156

Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Alle bedragen afgerond op hele Euro’s.